Warunki korzystania z serwisu

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin dotyczący ogólnych warunków sprzedaży wyszczególnionych poniżej stanowi umowę pomiędzy Klientem strony internetowej salonaudiovideo.pl (zwanym dalej Klientem), a firmą Light System Szymon Budny z siedzibą w Opolu przy ul. Domańskiego 29 (zwanym dalej Salon Audio Video).

2. Zatwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z faktem, iż Klient akceptuje bez zastrzeżeń warunki sprzedaży Salonu Audio Video, po uprzednim ich przeczytaniu i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.

3. Salon Audio Video zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

§2

Użytkownicy serwisu

1. Niniejszy serwis przeznaczony jest zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.

2. Każda osoba może dowolnie przeglądać informacje zawarte w serwisie. 3. Osobą dokonującą zakupów w sklepie internetowym Salon Audio Video może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

§3

Rejestracja

1. Klient zobligowany jest do wypełnienia w formularzu zamówienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Niewypełnienie ich jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy.

2. Salon Audio Video zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w formularzu.

3. Dane osobowe, które podawane są przez Klientów, przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 833). Oznacza to, iż nie mają do nich dostępu osoby nie będące związane z Salonem Audio Video oraz, że dane te nie są przekazywane osobom trzecim, firmom lub organizacjom.

4. Klient zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

§4

Oferta sklepu

1. Oferta zawarta na stronie internetowej Salonu Audio Video nie jest równoznaczna z faktycznym stanem magazynowym.

2. Istnieją pozycje, których dostępność jest w danym momencie ograniczona. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy towarów rzadkich lub niepopularnych, okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której jeden z zamawianych produktów nie jest aktualnie dostępny, Salon Audio Video zobowiązuje się do powiadomienia Klienta o tym drogą elektroniczną lub telefoniczną, w przeciągu maksymalnie jednego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia. Salon Audio Video zobowiązuje się również do udzielenia Klientowi informacji o tym, kiedy produkt ten będzie mógł zostać dostarczony.

4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Salonu Audio Video wyrażone są w polskich łotych i zawierają podatek VAT.

5. Do ostatecznej wartości zamówienia należy doliczyć koszty dostawy w przypadku, gdy wartość złożonego zamówienia jest niższa niż 400 zł przy wyborze przedpłaty na konto lub 500 zł przy wyborze płatności za pobraniem. Koszt dostawy w takiej sytuacji pokrywa Klient, są one uwzględnione na fakturze.

6. Każdy towar z oferty Salonu Audio Video jest towarem fabrycznie nowym i zawiera pełne wyposażenie dostarczone przez producenta. Jeśli towar jest egzemplarzem powystawowym lub też używanem, będzie to wyraźnie zaznaczone przy jego prezentacji.

7. Produkty zaprezentowane na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

8. Informacje techniczne oraz opisy produktów są przygotowywane przez partnerów i dostawców Salonu Audio Video, dlatego też Salon Audio Video uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej zawartości informacji technicznych.

9. Salon Audio Video zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

§5

Koszyk

1. Włożenie towaru do koszyka nie jest równoznaczne z jego zamówieniem.

2. Zmiany cen towarów w sklepie powodują również zmiany cen włożonych uprzednio do koszyka towarów. Salon Audio Video ma prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, lecz zobowiązuje się do stosowania taryfy z momentu zamówienia. Oznacza to, iż ceny towarów już zamówionych nie ulegają zmianie.

§6

Zamawianie

1. Zamówienie można złożyć, korzystając z formularza, który znajduje się na stronie internetowej Salonu Audio Video, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

2. Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług wymienionych w zamówieniu, pomiędzy Salonem Audio Video a Klientem.

3. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Dane do wystawienia faktury należy podać podczas składania zamówienia.

4. Każdy Klient jest informowany o wysyłce towaru drogą elektroniczną i/lub telefonicznie.

5. Zamówienia są realizowane w kolejności zgłoszeń.

6. Od momentu zamówienia, na czas oczekiwania na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia przez Salon Audio Video oraz czas dostarczenia przesyłki. Czas realizacji zamówienia przez Salon Audio Video wynosi 24 godziny. Na czas dostarczenia przesyłki Salon Audio Video nie ma wpływu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu zapłaty za towar na konto Salonu Audio Video w przypadku przedpłaty lub po potwierdzeniu zamówienia w przypadku wysyłki za pobraniem.

7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.

8. Klient może wycofać złożone zamówienie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

9. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane z zastrzeżeniem postanowień zapisów zawartych w §11 – Odstąpienie od umowy.

10. Salon Audio Video w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego zamówienia.

11. Salon Audio Video zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po 7 dniach od daty złożenia zamówienia opłacanego przelewem bankowym, jeśli Klient w tym czasie nie dokona płatności za zamówione towary.

§7

Formy płatności

1. Klient Salonu Audio Video ma do wyboru następujące formy zapłaty za towar:

2. Płatność za pobraniem – opłatę za towar oraz przesyłkę Klient uiszcza podczas odbioru towaru.

3. Przedpłata na konto – opłatę za towar oraz przesyłkę Klient przelewa na konto Salonu Audio Video przed wysyłką towaru. Towar wysyłany jest natychmiast po zaksięgowaniu gotówki na koncie lub po otrzymaniu potwierdzenia przelewu wysłanego drogą elektroniczną.

Dane rachunku bankowego:


Budny Szymon Light System

ul. Domańskiego 29

45-819 Opole

Numer rachunku: 83 1140 2017 0000 4902 0469 1285

Jako tytuł zapłaty należy wprowadzić numer zamówienia.

4. W systemie ratalnym poprzez Credit Agricole Raty. 

§8

Dostawa

1. Zamówiony towar zostanie dostarczony na adres podany przez Klienta przy zamówieniu.

2. Firmy dostarczające towar nie pracują w soboty oraz niedziele.

3. Wszelkie terminy dostawy podawane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie.

4. Salon Audio Video nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową.

5. W przypadku nieotrzymania przez Klienta paczki w podanym terminie, prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej, które może zająć nawet 21 dni. W trakcie trwania dochodzenia zwrot kosztów oraz towaru nie jest możliwy.

6. Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego towaru powstałego podczas transportu, Klient powinien wyraźnie zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym firmy dostarczającej towar i wystawić na druku tej firmy protokół szkody oraz przesłać jego kopię droga pocztową lub elektroniczną do Salonu Audio Video. Każda reklamacja dotycząca uszkodzenia towaru podczas transportu stwierdzona po odbiorze towaru od firmy przewozowej, nie zostanie zaakceptowana i uchyli Salon Audio Video od wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do Klienta.

7. Salon Audio Video nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§9

Koszt dostawy

1. Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 400 zł przy wyborze przedpłaty na konto oraz powyżej 500 zł przy wyborze płatności za pobraniem, dostarczane są na terenie całej Polski za darmo.

2. Dla pozostałych przesyłek obowiązuje aktualny cennik firmy UPS.

3. Przesyłki kurierskie wysyłane są za pośrednictwem firmy UPS.

4. W momencie nadania towaru Salon Audio Video wysyła Klientowi e-mail z numerem listu przewozowego, datą oraz nazwą spedytora.

§10

Gwarancja

1. Jeżeli towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta, dokumentem gwarancyjnym jest faktura VAT lub paragon wystawiony przez Salon Audio Video.

2. Jeżeli towar posiada odrębną kartę gwarancyjną, Klient otrzymuje ją wraz z towarem.

3. Jeżeli gwarancja nie wskazuje wyraźnie miejsca wykonywania usług serwisowych, miejscem tym jest siedziba Salonu Audio Video. W tym przypadku Klient zobowiązany jest dostarczyć do serwisu uszkodzony towar na swój koszt.

4. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń z powodów zewnętrznych (na przykład: wypadek, uderzenie, piorun, zmienność prądu), jak również z powodu nieodpowiedniego użytkowania (na przykład: niewłaściwego napięcia zasilającego, uszkodzenia głośników na skutek przeciążenia sygnałem) lub nieodpowiedniej instalacji, użycia nieodpowiednich akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych.

§11

Odstąpienie od Umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytego towaru Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Salon Audio Video zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

2. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Salonowi Audio Video stosowne oświadczenie woli, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

3. Klientom doradzamy zwrot towaru paczką poleconą oraz ubezpieczenie go przed rabunkiem lub zagubieniem przez firmę przewozową.

4. W każdym przypadku koszty i ryzyko zwrotu ponosi Klient.

5. Zwroty towarów przyjmowane są tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nie były one używane. Towary te nie mogą nosić żadnych śladów używania. Akceptowane będą wyłącznie produkty z oryginalnym wyposażeniem, w oryginalnym opakowaniu.

6. Termin podany w §11.1 liczony jest od dnia dostawy przesyłki.

7. Prawo do wycofania się nie ponosi za sobą dodatkowych kosztów, oprócz kosztów transportu.

8. W przypadku zwrotu Klient ma wybór między: zwrotem kosztów przez Salon Audio Video lub wymianą produktu. W przypadku wymiany produktu koszty wysyłki ponosi Klient.

9. Jeśli Klient życzy sobie zwrotu kosztów, Salon Audio Video zobowiązany jest do jak najszybszego ich zwrotu. Termin ten uzależniony jest od testów technicznych, które przeprowadzane będą na odesłanym przez Klienta sprzęcie.

10. Koszty zostaną zwrócone w postaci przelewu na konto bankowe Klienta.

11. Datą zawarcia umowy jest data na wystawionej fakturze, paragonie lub karcie gwarancyjnej.

12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

[adres Salonu Audio Video]

Ja, [imię, nazwisko Klienta], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy zakupionych przedmiotów].

Data zawarcia umowy to [data].

Data odbioru przedmiotów to [data].

Imię i nazwisko: [imię, nazwisko Klienta]

Adres: [adres Klienta]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis

§12

Odpowiedzialności

1. Salon Audio Video nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w sługach pocztowych lub przewozowych, w wypadku powodzi, pożaru lub wojny.

2. Salon Audio Video nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę informacji czy danych, ani za szkody wynikające z błędnego zabezpieczenia informacji zawartych w zakupionych produktach. Klient zobowiązany jest do zachowania dla siebie danych zawartych w zakupionych produktach.

3. Salon Audio Video nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w sklepie internetowym.

4. Linki zawarte na stronie internetowej Salonu Audio Video mogą odsyłać do innych stron. Salon Audio Video uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności w razie gdyby zawartość tych stron była niezgodna z prawem.

5. Odpowiedzialność Salonu Audio Video w każdym przypadku ograniczona będzie do wartości zamawianego sprzętu.

6. We wszystkich przypadkach niewymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź niejasności Klient powinien skontaktować się z Salonem Audio Video.

8. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacji transakcji w sklepie internetowym Salonu Audio Video, Strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron lub za pośrednictwem Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Salonu Audio Video.